3d_welcome01_darkbg_1.gif

การฟ้อนค่ะ

รูปแบบของการแสดง

 

Homeประวัติผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนนาฏศิลป์ไทยภาษาท่า...น่ารู้นาฏยศัทย์น่ารู้การก้าวเท้าแบบนาฏศิลป์แบบทดสอบหลังเรียน
ที่มาของนาฏศิลป์ไทย 
ความหมายของนาฏศิลป์ไทย 
รูปแบบของการแสดง 

 รูปแบบของการแสดงนาฏศิลป์

bar_green.gif

        การแสดงนาฏศิลป์  เป็นศิลปะการแสดงท่าทางการร่ายรำต่าง ๆ   โดยใช้ดนตรีและการขับร้องประกอบการร่ายรำ  ได้แก่  
ระบำ  รำ  ฟ้อน  ละคร  โขน  เป็นต้น

๑.  ระบำ   หมายถึง  การแสดงท่าร่ายรำที่พร้อมกันเป็นหมู่เป็นชุด  เช่น  ระบำดาวดึงส์  ระบำกฤดาภินิหาร  ระบำดอกบัว  ระบำไก่  
ระบำนพรัตน์  เป็นต้น    

p_palmtree.gifระบำทวาราวดี p_palmtree.gif  ระบำลพบุรี p_palmtree.gif ระบำสุโขทัย p_palmtree.gif

๒.  รำ  หมายถึง  ศิลปะการร่ายรำด้วยผู้แสดงคนเดียว  หรือหลายคน  เช่น  รำแม่บท  รำสีนวล  รำฉุยฉาย  รำโคม  รำอาวุธ  เป็นต้น

p_flowerpot_green.gif รำสีนวล   p_flowerpot_green.gif

๓.  ฟ้อน  หมายถึง  ศิลปะการร่ายรำแบบพื้นเมืองของภาคเหนือ  ลีลาการร่ายรำค่อนข้างช้า  เช่นฟ้อนเล็บ  ฟ้อนเงี้ยว  ฟ้อนเทียน  เป็นต้น

ฟ้อนเล็บ   p_flowerpot_violet.gif  ฟ้อนมาลัย

๔.  ละคร  หมายถึง  ศิลปะการแสดงที่ผูกเป็นเรื่องราวมีเหตุการณ์เกี่ยวโยงเป็นตอน ๆ    ลักษณะการแสดงประกอบด้วยบทร้อง  
ท่าทาง  การร่ายรำ  บทเจรจาและนาฏศิลป์ด้านอื่น ๆ มีการจัดฉากให้สอดคล้องกับบทละคร     ละครมีหลายชนิด  เช่นละครนอก  
ละครใน  ละครดึกดำบรรพ์  ละครพันทาง  ละครร้อง  ละครพูด  เป็นต้น

p_firtree_large_1.gifp_firtree_large_1.gif

๕.  โขน  เป็นศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ของไทยแบบหนึ่ง  มีทั้งการรำและการเต้นที่ออกท่าทางเข้าดนตรี  ผู้แสดงถูกสมมติให้เป็นยักษ์  
ตัวลิง  มนุษย์  (ตัวพระ – ตัวนาง)   และเทวดาโดยกรสวมหน้าซึ่งเรียกว่า   หัวโขน  (ปัจจุบันผู้แสดงเป็นมนุษย์และเทวดา
บางพวกไม่สวมหน้า)  ผู้แสดงไม่ต้องร้องหรือเจรจาเองผู้แสดงทำท่าทางตามบทพากย์และคำร้องซึ่งเรียกว่า  ตีบท  โขนมีหลายประเภท
 เช่น  โขนกลางแปลง  โขนโรงนอก  หรือโขนนั่งราว  โขนโรงใน  โขนหน้าจอ  โขนฉาก  เป็นต้น

     p_flowerpot_brown_s.gif     

p_flower_pink_1.gifการฟ้อนค่ะp_flower_pink_1.gifflower_wind_1.gif

 

จัดทำโดยครูมัลลิกา สุทธิสถิตย์
โรงเรียนบ้านคลองกะพง จันทบุรี
Copyright(c)2006 Ms.Mallika Sutthisathit.All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.