3d_welcome01_darkbg_1.gif

การฟ้อนค่ะ 

ลักษณะการจีบ

 

Homeประวัติผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนนาฏศิลป์ไทยภาษาท่า...น่ารู้นาฏยศัทย์น่ารู้การก้าวเท้าแบบนาฏศิลป์แบบทดสอบหลังเรียน
การตั้งวง 
ลักษณะการจีบ 
ลองทำตาม...ซิจ๊ะ 

 ๒.  การจีบ  เป็นการใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้จรดเข้าหากัน  โดยให้ปลายนิ้วหัวแม่มือจรดกับข้อแรกของนิ้วชี้  โดยนับจากปลายนิ้วลงมา
 ส่วนนิ้วกลาง  นิ้วนาง  นิ้วก้อย  กรีดตึงออกไปคล้ายพัด  นิ้วหัวแม่มือควรงอเล็กน้อยพองามการจีบต้องหักข้อมือเข้าหาลำแขนเสมอ
 โดยหักเข้าด้านฝ่ามือ

 

 

 p_flower_yellow_3.gifp_flower_yellow_3.gifp_flower_yellow_3.gifp_flower_yellow_3.gifp_flower_yellow_3.gif

จัดทำโดยครูมัลลิกา สุทธิสถิตย์
โรงเรียนบ้านคลองกะพง จันทบุรี
Copyright(c)2006 Ms.Mallika Sutthisathit.All rights reserved.