3d_welcome01_darkbg_1.gif

การฟ้อนค่ะ

ท้าท้ายความสามารถ

 

Homeประวัติผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนนาฏศิลป์ไทยภาษาท่า...น่ารู้นาฏยศัทย์น่ารู้การก้าวเท้าแบบนาฏศิลป์แบบทดสอบหลังเรียน
ลักษณะการก้าวเท้า 
นำนาฏยศัพท์มาประกอบเพลง 
ท้าท้ายความสามารถ 

                         ท่ารำประกอบเพลง  เชิญพระขวัญ

red_spot.gif

ท่ารำออก  ให้รำโดยฟังเสียงฉิ่ง  มือขวาจีบคว่ำ  เมื่อได้ยินจังหวะฉิ่ง  ให้ก้าวเท้าซ้ายเอียงซ้าย  จากนั้น  คลายมือจีบขวาและแบมือให้ปลายนิ้วชี้ลงพื้น  ก้าวเท้าขวาเอียงขวา  พร้อมกันนั้นให้ก้าวเท้าตามจังหวะเพลง  เมื่อถึงท้ายเพลงให้นั่งคุกเข่า  มือทั้งสองมารวมกันจับแว่นเทียน

 

ขวัญเจ้าเอย  ขวัญเอย  มาสู่องค์เอย

ขอเชิญพระขวัญ

เมื่อวันเดือนเพ็ญ

 

ให้อยู่ร่มเย็น

 

อย่าหนีไปไหน

 

ขวัญเจ้าเอย  ขวัญเอย

 

ขวัญเจ้าอย่าเลยไปไกล

     firestation_next.gif 

อย่าเที่ยวจนเพลิน

 

อย่าระเหินระหก
(โยกตัวไปมาตามจังหวะ)

 

อย่ามัวชมนก

 

อย่ามัวชมไม้

 

ขอเชิญขวัญเจ้า

 

รีบเข้าสู่กาย

 

อย่าลี้หนีหาย

   

เลยนะขวัญเจ้าเอย

 

  ทำได้รึเปล่าจ๊ะ

p_flower_yellow_5.gifp_flower_yellow_5.gifrococo_hr.gifp_flower_yellow_5.gifp_flower_yellow_5.gif

 

จัดทำโดยครูมัลลิกา สุทธิสถิตย์
โรงเรียนบ้านคลองกะพง จันทบุรี
Copyright(c)2006 Ms.Mallika Sutthisathit.All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.