บาสเกตบอล

 

 

 

                     กีฬาบาสเกตบอลมีกำเนิดขึ้นเมื่อฤดูหนาวของปี พ.ศ. 2434 ณ วิทยาลัยสปริงฟิลด์ (Springfield College)มลรัฐแมทสาชูเสท    สหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์ผู้สอนวิชาพลศึกษา ชื่อ Dr. James A. Naismits ที่คิดเกมเพื่อให้นักกีฬาได้ฝึกซ้อมในห้องยิม เพราะข้างนอกหิมะตกหนัก พ.ศ. 2437 เผยแพร่ไปสู่อินเดีย       พ.ศ. 2438  เผยแพร่ไปสู่ฝรั่งเศส พ.ศ. 2443 เผยแพร่ไปสู่ญี่ปุ่น พ.ศ. 2444 พิมพ์กติกาฉบับแรก พ.ศ. 2445 ถือเป็นกีฬาประจำชาติของสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2479 เข้าสู่กีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 11 ณ กรุงเบอร์ลิน เยอรมันนีประวัติบาสเกตบอลในประเทศไทย ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าได้เผยแพร่เข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อไร มีเพียงหลักฐานที่ปรากฎ คือ พ.ศ 2477

        - นายนพคุณ พงษ์สุวรรณ แปลกติกาต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

        - กรมพลศึกษาจัดการแข่งขันระดับนักเรียนเป็นครั้งแรก พ.ศ. 2495

        - กรมพลศึกษาจัดการแข่งขันระดับประชาชนเป็นครั้งแรก   พ.ศ. 2496

        - สมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยจดทะเบียนตามกฎหมายและเป็นสมาชิกของสหพันธ์ระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม

 

จัดทำโดยครูไพศาล จันทสุรวงศ์
โรงเรียนตังเอ็ง จันทบุรี
Copyright(c) 2006 Mr.prisan chanthasurawong.All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.