กีฬา...ที่น่าสนใจ

 

 

 

"ด้วยความสนใจและประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้ผมมีความรู้ในประวัติกีฬาชนิดต่าง ๆ ระดับหนึ่ง

ซึ่งผมเองนั้นคิดเสมอว่า ไม่ใช่มีเพียงผมคนเดียวที่ให้ความสนใจ

ดังนั้นจึงได้จัดทำเว็บเพจประวัติกีฬาชนิดต่าง ๆ ขึ้นมา เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าว

เอื้อประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการข้อมูลและนำไปประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ "

ผู้จัดทำ

ครูไพศาล จันทสุรวงศ

จัดทำโดยครูไพศาล จันทสุรวงศ์
โรงเรียนตังเอ็ง จันทบุรี
Copyright(c) 2006 Mr.prisan chanthasurawong.All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.