สัตว์น่ารู้
Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนสัตว์น่ารู้ฉันคือใครใครรู้จักใครกันแน่เขาคือใครเรื่องของสัตว์แบบทดสอบหลังเรียน
สัตว์น่ารู้จัก 
ตอบคำถามกันหน่อย 

 

มาทายดูซิครับ ว่าหนูคือใคร

หนูชอบกินปลามากเลย
หนูชอบอยู่ใกล้ชิดกับคนครับ
ขาหนูมีทั้งหมดสี่ขา

ลองทายมาซิครับหนูคือใครเอ่ย

 

 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2547

จัดทำโดยครูประภาส   มณีขัติย์
โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน  อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2
โดยได้รับการสนับสนุนจาก
กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และขอขอบคุณอาจารย์พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.
Copyright @ 2004  Mr prapas   Maneekat. All rights reserved.