ระบบโครงกระดูก

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียน/หลังเรียนระบบโครงกระดูกกระดูกแกนกระดูกรยางค์ข้อต่อ

 

    โครงกระดูกมนุษย์

                              สวัสดีครับ เรื่อง โครงกระดูกมนุษย์ เป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งของวิชาชีววิทยาระดับม.ปลาย รายละเอียดเจาะลึก
          ที่น่าสนใจเราคงต้องศึกษาค้นคว้าอีกมากมาย ซึ่งก็แล้วแต่เราต้องศึกษาู้มากน้อยในระดับไหน เนื้อหาที่ได้ไห้ไว้นี้
          เป็นเนื้อหาระดับหนึ่ง เหมาะสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 และ 4 ข้อมูลที่ได้นี้ ขอขอบพระคุณ แหล่งข้อมูลต่าง ๆ
          หนังสือ  เว็บไซต์  ที่ได้อนุเคราะห็ในการจัดทำครั้งนื้

  

ball.gif

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูอธิคม เดชมา
โรเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สพท.ลพบุรี เขต 1
copyright(c) 2007 Mr.Atikom Dechma.All rights reserved.