สอบก่อนเรียน/หลังเรียน

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียน/หลังเรียนระบบโครงกระดูกกระดูกแกนกระดูกรยางค์ข้อต่อ

 

 

 

 

 แบบทดสอบก่อนเรียน

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. กระดูกประกอบด้วยธาตุใดบ้าง

  ก. แคลเซียม , โปตัสเซียม 
  ข. แคลเซียม , ฟอสฟอรัส 
  ค. โปรตีน , โปตัสเซียม 
  ง.  ฟอฟอรัส , โปรตีน
2. สัตว์ที่มีโครงร่างแข็งอยู่ภายนอกลำตัวมีสารใดเป็นองค์ประกอบ
  ก. โปรตีน , แคลเซียม 
  ข.  แคลเซียม , ฟอสฟอรัส
  ค.  ไคติน , โปรตีน
  ง.  ไคติน , แคลเซียม
3. ข้อใดไม่ใช่กระดูกแกน

  ก. กะโหลกศีรษะ 
  ข. กระดูกซี่โครง
  ค. กระดูกหาง 
  ง. กระดูกเชิงกราน

4. กระดูกแกนมีทั้งหมดกี่ชิ้น

  ก.  80 ชิ้น
  ข.  75 ชิ้น
  ค.  126 ชิ้น
  ง.  106 ชิ้น

5. ข้อใดเป็นกระดูกรยางค์ทั้งหมด

  ก.  กระดูกสะบัก , กระดูกหน้าอก
  ข.  กระดูกซี่โครง , กระดูกแขน
  ค.  กระดูกเชิงกราน , กระดูกสะบัก
  ง.  กระดูกสันหลัง , กระดูกก้นกบ

6. ข้อต่อระหว่างกระดูกสะบักกับกระดูกต้นแขนต่อกันแบบใด

  ก.  ไม่เคลื่อนที่
  ข.  บานพับ
  ค.  ลูกบอลกับแอ่งเว้า
  ง.  เลื่อนไปมา

7. ในคนที่โตเต็มวัยจะมีกระดูกสันหลังกี่ชิ้น

  ก.  26 ชิ้น
  ข.  28 ชิ้น
  ค.  36 ชิ้น
  ง.  33 ชิ้น

8. หมอนรองกระดูก มีหน้าที่อะไร

  ก.  ช่วยในการรับน้ำหนักของกระดูกสันหลัง
  ข.  ป้องกันการเสียดสีกันของกระดูกสันหลังแต่ละข้อ
  ค.  ช่วยในการเคลื่อนไหวได้เร็วยิ่งขึ้น
  ง.  ช่วยทำให้กระดูกสันหลังมีลักษณะตั้งตรงไม่งอ

9. ข้อใดไม่ใช่กระดูกอ่อน

  ก.  ปลายจมูก
  ข.  หลอดลม
  ค.  กระดูกหน้าอก
  ง.  ใบหู

10. กระดูกซี่โครงลอย คือข้อใด

  ก. ซี่โครงคู่ที่ 8,9
  ข. ซี่โครงคู่ที่ 1,2
  ค. ซี่โครงคู่ที่ 10,11
  ง. ซี่โครงคู่ที่ 11,12ball.gif

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูอธิคม เดชมา
โรเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สพท.ลพบุรี เขต 1
copyright(c) 2007 Mr.Atikom Dechma.All rights reserved.