ระบบโครงกระดูก

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียน/หลังเรียนระบบโครงกระดูกกระดูกแกนกระดูกรยางค์ข้อต่อ
โครงร่างแข็งภายนอก 
โครงร่างแข็งภายใน 
ระบบโครงร่างมนุษย์ 

                                     ระบบโครงกระดูก
                                         (skeleton)

                                      สิ่งมีชีวิตในอาณาจักร์สัตว์ มีระบบโครงร่างอยู่  2 ระบบ

                                 1. ระบบโครงร่างแข็งภายนอก(exoskeleton)  

                                 2. ระบบโครงร่างแข็งภายนอก(endoskeleton)

  

ball.gif

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูอธิคม เดชมา
โรเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สพท.ลพบุรี เขต 1
copyright(c) 2007 Mr.Atikom Dechma.All rights reserved.