โครงร่างแข็งภายนอก

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียน/หลังเรียนระบบโครงกระดูกกระดูกแกนกระดูกรยางค์ข้อต่อ
โครงร่างแข็งภายนอก 
โครงร่างแข็งภายใน 
ระบบโครงร่างมนุษย์ 

   ระบบโครงร่างแข็งภายนอก
(exoskelton)

                       สัตว์ที่มีระบบโครงร่างแข็งภายนอก ส่วนใหญ่เป็นสัตว์ในไฟลัมอาร์โทรโพดา  เช่น กุ้ง ปู  
ซึ่งในโครงร่างแข็งของสัตว์ประเภทนี้มีองค์ประกอบเป็นสารไคติน(citin) และโปรตีน(protein)

  

 

ball.gif

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูอธิคม เดชมา
โรเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สพท.ลพบุรี เขต 1
copyright(c) 2007 Mr.Atikom Dechma.All rights reserved.