โครงร่างแข็งภายใน

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียน/หลังเรียนระบบโครงกระดูกกระดูกแกนกระดูกรยางค์ข้อต่อ
โครงร่างแข็งภายนอก 
โครงร่างแข็งภายใน 
ระบบโครงร่างมนุษย์ 

                              ระบบโครงร่างแข็งภายใน
                                       (endoskelton) 

                       สัตว์ที่มีระบบโครงร่างแข็งภายนอก ส่วนใหญ่เป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง(vertebrate)

 

                                                                               

 

ball.gif

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูอธิคม เดชมา
โรเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สพท.ลพบุรี เขต 1
copyright(c) 2007 Mr.Atikom Dechma.All rights reserved.