ระบบโครงร่างมนุษย์

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียน/หลังเรียนระบบโครงกระดูกกระดูกแกนกระดูกรยางค์ข้อต่อ
โครงร่างแข็งภายนอก 
โครงร่างแข็งภายใน 
ระบบโครงร่างมนุษย์ 

ระบบโครงกระดูกมนุษย์

                                                 คนมีระบบโครงร่างแข็ง เรียกว่า กระดูก(bone) ซึ่งมีองค์ประกอบเป็น           แ    แคลเซียมและฟอสฟอรัส กระดูกแบ่งเป็น  2 พวก คือ

   1. กระดูกแกน(axial skeleton)
   2. กระดูกรยางค(appendicular skeleton)์

  นอกจากนี้ยังมีกระดูกอ่อน ได้แก่ หลอดลม ใบหู ปลายจมูก

 

ball.gif

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูอธิคม เดชมา
โรเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สพท.ลพบุรี เขต 1
copyright(c) 2007 Mr.Atikom Dechma.All rights reserved.