ข้อต่อ

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียน/หลังเรียนระบบโครงกระดูกกระดูกแกนกระดูกรยางค์ข้อต่อ
ข้อต่อที่เคลื่อนไหวไม่ได้ 
ข้อต่อที่เคลื่อนไหวได้ 

 

                                          ข้อต่อ
                                          (joint)

                อยู่บริเวณกระดูก 2 ท่อนมาต่อกันหรือเชื่อกัน เป็นได้ 2 กรณี คือ ข้อต่อที่เคลื่อนไหวไม่ได้
และข้อต่อที่เคลื่อนไหวได้

ball.gif

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูอธิคม เดชมา
โรเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สพท.ลพบุรี เขต 1
copyright(c) 2007 Mr.Atikom Dechma.All rights reserved.