เรียนรู้หลากหลายอาชีพ

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนทำนาอุตสาหกรรม/หัตถกรรมอาชีพค้าขายบริการ/รับราชการ

 

 

   สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาเรื่องอาชีพต่างๆของคนไทยโดยเฉพาะในชุมชน ประกอบสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ซึงเหมาะสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและผู้ที่สนใจทุกท่าน จุดประสงค์ในการจัดทำเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมมิได้มุ่งหวังในการค้าใดๆสำหรับความรู้ในการจัดทำบทเรียนนี้ได้รับการถ่ายทอดจากอาจารย์พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุลจาก thaigoodview.com ขอขอบคุณท่านมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

a_turtle.gif

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดย ครูบุญนาค เอี่ยมโต
 โรงเรียนบ้านชอนบอน อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
Copyright(c) 2007  Ms.Boonnarg Aiamto All rights reserved.