อาชีพค้าขาย

 

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนทำนาอุตสาหกรรม/หัตถกรรมอาชีพค้าขายบริการ/รับราชการ

 

 

ค้าขายรถยนต์ 
อาชีพทำขนมขาย 
ค้าขายตามห้างร้าน 

   อาชีพค้าขาย เราเรียกผู้ที่มีอาชีพค้าขายว่า พ่อค้า หรือ เเม่ค้า ซึ่งเป็นผู้ที่นำผลิตผลต่างๆ มาจำหน่าย เเก่คนในชุมชน ทำให้คนใน ชุมชนได้รับความสะดวก
สบาย ไม่ต้องไปซื้อหาผลิตผลเหล่านั้นจากผู้ผลิต

    

mushroom_1.gif

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดย ครูบุญนาค เอี่ยมโต
 โรงเรียนบ้านชอนบอน อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
Copyright(c) 2007  Ms.Boonnarg Aiamto All rights reserved.