ความรู้ทั่วไป

 

Homeผู้จัดทำความรู้ทั่วไปการเก็บรักษา

 

ประโยชน์ 
ปัญหา-อุปสรรค 
การแก้ไขการผลิต 

 

     anipurple06_next.gifความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำไข่เค็มใบเตยดินสอพอง

        การทำไข่เค็มใบเตยดินสอพอง เป็นการถนอมอาหารเพื่อให้เก็บไว้ได้นานและเพิ่มคุณค่าทางอาหาร และเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ ประกอบกับวัตถุดิบในพื้นที่สามารถหาได้ง่ายและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ จากการสั่งสมภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นเอง

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2550
 

จัดทำโดยครูจรรยา   ประจันตะเสน
โรงเรียนพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี
Copyrigh(c) 2007 Ms.Janya P. All rights reserved.