ผู้จัดทำ

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนประโยคจำนวนเต็มลบการหารจำนวนเต็มการหารจำนวนเต็ม 2สอบหลังเรียน

 

 

welcome_spider.gif

นางจริยาพร   เสริมศาสตร์

ครูโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  15000

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1


ติดต่อ Tel. 0-8741-56799

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูจริยาพร  เสริมศาสตร์
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
copyright (c) 2007 Ms.jariyaporn  searmsart. All rights reserved.