ระบบจำนวนเต็ม

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนประโยคจำนวนเต็มลบการหารจำนวนเต็มการหารจำนวนเต็ม 2สอบหลังเรียน

 

 

welcome_ribbon.gif

สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับท่านผู้รักคณิตศาสตร์ เข้าสู่โลกของการเรียนรู้ที่แสนสนุก สำหรับเว็บไซต์นี้จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1วิชา คณิตศาสตร์์   คาถาสำหรับเอาชนะคณิตศาสตร์ คือ ฝึกมาก ๆ ทำแบบฝึกหัดเยอะ ๆ ทำบ่อยๆ
         

 

 climbing_rose.gif

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูจริยาพร  เสริมศาสตร์
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
copyright (c) 2007 Ms.jariyaporn  searmsart. All rights reserved.