จำนวนเต็มลบ

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนประโยคจำนวนเต็มลบการหารจำนวนเต็มการหารจำนวนเต็ม 2สอบหลังเรียน

  

 

ค่าสัมบูรณ์ 
การบวกจำนวนเต็ม 
การลบจำนวนเต็ม 

 

dog02.gif
จำนวนเต็มลบ
      

จำนวนเต็มลบ   ได้แก่  จำนวนเต็มที่อยู่ทางซ้ายมือของศูนย์บนเส้นจำนวน ได้แก่ -1,-2,-3.....
     บนเส้นจำนวน ถ้านับไปทางซ้ายจะได้จำนวนซึ่งมีค่าลดลง และจะลดลเรื่อย ๆ โดยไม่มีที่สิ้นสุด
ดังนั้นสรุปได้ว่า
1.  จำนวนเต็มลบที่มากที่สุด  คือ -1
2.  จำนวนเต็มลบที่น้อยที่สุด จะไม่สามารถบอกค่าได้
 จำนวนเต็ม ประกอบด้วย  จำนวนเต็มบวก  จำนวนเต็มลบ และศูนย์


การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม

การเปรียบเทียบจำนวนเต็มเป็นการหาว่าจำนวนเต็มใดมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่ากัน โดยถือว่าจำนวนเต็มบนเส้นจำนวนที่อยู่ทางขวามือจะมากกว่าจำนวนเต็มที่อยู่ทางซ้ายมือเสมอ
เช่น      2  >  1  ,   1  >    - 5   ,    - 2  >   -  9    ,   8   <    15  ,   - 9  <   -  6  เป็นต้น 

orange.gif
 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูจริยาพร  เสริมศาสตร์
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
copyright (c) 2007 Ms.jariyaporn  searmsart. All rights reserved.