ค่าสัมบูรณ์

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนประโยคจำนวนเต็มลบการหารจำนวนเต็มการหารจำนวนเต็ม 2สอบหลังเรียน

 

 

ค่าสัมบูรณ์ 
การบวกจำนวนเต็ม 
การลบจำนวนเต็ม 


welcome_2.gif

ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม

  ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม  หมายถึง ระยะที่จำนวนเต็มนั้นอยู่ห่างจากศูนย์ไปกี่หน่วย ดังนั้น ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็มจึงเป็นบวกเสมอ ยกเว้นค่าสัมบูรณ์ของศูนย์ ซึ่งมีคาเท่ากับศูนย์ เช่น ค่าสัมบูรณ์ของ - 6 หาได้จากระยะที่ - 6 อยู่ห่างจาก 0
เนื่องจาก  - 6 อยู่ห่างจาก 0 เท่ากับ 6 หน่วย
ดังนั้น ค่าสัมบูรณ์ของ - 6 = 6 สัญลักษณ์แสดงค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม
 ค่าสัมบูรณ์เขียนแทนได้ด้วยสัญลักษณ์  
เข่นค่าสัมบูรณ์ของ 4 เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์   4  ดังนั้น 4 = 4
    ค่าสัมบูรณ์ของ - 4 เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์  - 4 ดังนั้น- 4  = 4

whirligig.gif 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูจริยาพร  เสริมศาสตร์
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
copyright (c) 2007 Ms.jariyaporn  searmsart. All rights reserved.