การลบจำนวนเต็ม

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนประโยคจำนวนเต็มลบการหารจำนวนเต็มการหารจำนวนเต็ม 2สอบหลังเรียน

 

ค่าสัมบูรณ์ 
การบวกจำนวนเต็ม 
การลบจำนวนเต็ม 

 

 tree01.gif

 การลบจำนวนเต็ม


      การลบจำนวนเต็ม  เราอาศัยการบวกตามข้อตกลงคือให้เปลี่ยนการกระทำลบ เป็นการกระทำบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบ ดังนี้
     ตัวตั้ง - ตัวลบ  =  ตัวตั้ง + จำนวนตรงข้ามของตัวลบ  เช่น
     1.   12 - 18 = ?
       วิธีทำ  เนื่องจาก    ตัวตั้ง = 12
                               ตัวลบ  =  18
        ดังนั้น 12 - 18 = 12 + จำนวนตรงข้ามของ 18
                           =  12 + ( - 18)
                           =  - 6
  2.  (- 4) - ( - 8) = ?
     วิธีทำ    เนื่องจาก     ตัวตั้ง  =  (- 4 )
                               ตัวลบ   =  ( - 8 )
             ดังนั้น (- 4 ) - (- 8 )  = (- 4 ) + จำนวนตรงข้ามของ ( - 8)
                                        = (- 4 ) + 8
                                        =  4

button.gif

 

 

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูจริยาพร  เสริมศาสตร์
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
copyright (c) 2007 Ms.jariyaporn  searmsart. All rights reserved.