คอมพิวเตอร์

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนหน่วยรับข้อมูลหน่วยประมวลผลหน่วยความจำหน่วยความจำหลักหน่วยความจำรองหน่วยแสดงผลสอบหลังเรียน

 

 

welcome_ribbon.gif

 ยินดีต้อนรับ เข้าสู่การเรียนรู้บนเว็บ วิชา คอมพิวเตอร์

เรื่อง ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์

เนื้อหาในบทเรียนนี้ เหมาะสำหรับ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีืที่ 6 ช่วงชั้นที่ 2
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ช่วงชั้นที่ 3

 

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลทุกแหล่งข้อมูลที่ได้นำมาอ้างอิงในเนื้อหาสาระ ตลอดจนภาพ ประกอบการทำบทเรียน เรื่อง ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ ค่ะ

 

 

ขนิษฐา วทัญญูู

 

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูขนิษฐา วทัญญู
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
E-mail : krukanidta@hotmail.com
Copyright (c) 2007 Ku_Kanidta  Vatanyoo. All rights reserved.