หน่วยรับข้อมูล

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนหน่วยรับข้อมูลหน่วยประมวลผลหน่วยความจำหน่วยความจำหลักหน่วยความจำรองหน่วยแสดงผลสอบหลังเรียน
เมาส์ 
แป้นพิมพ์ 
เครื่องแสกน 
จอสัมผัส 
จอยสติก 

 

            scarecrow_1.gif

หน่วยรับข้อมูล หรือ หน่วยนำเข้าข้อมูล  เป็นหน่วยเริ่มต้นในการทำงานของคอมพิวเตอร์ เพราะ มีหน้าที่ในการนำข้อมูลหรือคำสั่งต่าง ๆ  เข้าไปในระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์

          อุปกรณ์รับข้อมูลของหน่วยรับข้อมูล  มีหลายชนิด  เช่น    แป้นพิมพ์  เมาส์  เครื่องสแกน  จอยสติก จอสัมผัส  แต่ทุกชนิดทำหน้าที่ รับข้อมูลหรือคำสั่ง เข้าสู่ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ เหมือนกัน

          อุปกรณ์ของหน่วยรับข้อมูล แต่ละชนิดมีวิธีการนำเข้าข้อมูล หรือรับคำสั่ง ตลอดจนลักษณะของรูปแบบข้อมูลที่นำเข้าต่างกัน

          หน้าที่สำคัญ  คือ เป็นอุปกรณ์ ที่รับข้อมูล หรือคำสั่ง เข้าสู่ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์  หน่วยรับข้อมูล จึงเป็นหน่วยทำงานที่ช่วยให้ มนุษย์ สามารถติดต่อ สั่งงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ได้

              

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูขนิษฐา   วทัญญู
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
E-mail : krukanidta@hotmail.com
Copyright (c) 2007 Ku_Kanidta  Vatanyoo. All rights reserved.