เซต (set)

Homeประวัติผู้จัดทำPretest - Posttestสับเซตจำนวนสมาชิกของเซตจำกัดตัวอย่างแผนภาพแทนเซต 1

 

 

       สวัสดีค่ะ...ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งนวัตกรรมทางการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     รายวิชาคณิตศาสตร์  รหัสวิชา ค41101
 

  set05_joinnow_on.gif

bar_green.gif

 

 

จัดทำโดย ครูเกษร พุ่มลำเจียกและเด็กหญิงจารุวรรณ พุ่มลำเจียก
โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
   copyright(c) 2007 Ms.Kasorn Pumlamjeak All right reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com