บุหรี่

Homeผู้จัดทำทดสอบก่อนเรียนความหมายสารพิษในบุหรี่โทษของบุหรี่วันงดสูบบุหรี่โลกทดสอบหลังเรียน

 

                

          สวัสดีค่ะ  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด (บุหรี่) ซึ่งได้รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง เป็นเนื้อหาที่เหมาะสำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่จะเข้ามาศึกษาหาความรู้ นอกจากนี้ยังได้พิ่มเติมความรู้ที่เกี่ยวข้องคือ "วันงดสูบบุหรีโลก" ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้นอีกด้วย

          อย่างน้อยนักเรียนจะไดูุ้้็รู้ว่า "บุหรี่" มีโทษต่อตัวเรา ครอบครัว อย่างไร

          ขอขอบคุณครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ที่ให้คำแนะนำจนเว็บนี้สำเร็จได้ด้วยดี

 

parade.gif

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูนภาพร พลอยบุตร
โรงเรียนบ้านพรมทิน อำเภอโคกสำโรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
Copyright (c) 2007 Ms.Napaporn ployboot. All rights reserved.