หน่วยรับเข้า

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนข้อมูลการทำงานของคอมฯสารสนเทศแบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยรับเข้า 
หน่วยประมวลผลกลาง 
หน่วยความจำหลัก 
หน่วยความจำรอง 
หน่วยส่งออก 

 

หน่วยรับเข้า
    หน่วยรับเข้าทำหน้าที่รับข้อมูลจากภายนอกหรือจากผู้ใช้เข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ เพื่อรอส่งข้อมูลไปประมวลผลที่หน่วยประมวลผลกลาง อุปกรณ์รับข้อมูลมีหลายประเภท เช่น
     แป้นพิมพ์                       เมาส์                    แทร็กบอล    

                                     

 

    ก้านควบคุม             เครื่องตรวจกราด           จอสัมผัส     
                                                      

     

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูนภาพร ประพงษ์
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
Copyright (c) 2007 Ms. Napaporn prapong. All rights reserved.