หน่วยประมวลผลกลาง

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนข้อมูลการทำงานของคอมฯสารสนเทศแบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยรับเข้า 
หน่วยประมวลผลกลาง 
หน่วยความจำหลัก 
หน่วยความจำรอง 
หน่วยส่งออก 

 

หน่วยประมวลผลกลาง
    
ตัวประมวลผลกลางหรือ ซีพียู (CPU) เป็นส่วนสำคัญของคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้มีการพัฒนาผลิตวงจรหน่วยประมวลผลกลางไว้ในชิป เรียกว่า "ไมโครโปรเซสเซอร์" ซึ่งจะทำการประมวลผลข้อมูลจากหน่วยความจำแล้วส่งผลไปยังหน่วยส่งออกต่อไป

ไมโครโปรเซสเซอร์

    หน่วยประมวลผลกลางแบ่งออกเป็น 2 หน่วย คือ

     letters_whitebg_red1.gif.หน่วยควบคุม  ทำหน้าที่ควบคุมลำดับการทำงานของหน่วยประมวลผลกลาง และควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบให้มีความถูกต้อง
     letters_whitebg_red2.gif.น่วยคำนวณและตรรกะ ทำหน้าที่คำนวณงานทางคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร และงานด้านตรรกศาสตร์ข้อมูล

flower_wind.gif
 

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูนภาพร ประพงษ์
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
Copyright (c) 2007 Ms. Napaporn prapong. All rights reserved.