ตำนานหนองเมือง

Homeผู้จัดทำตำนานหนองเมืองการย้ายถิ่นฐานลักษณะตำนาน

 

    

 

  ยินดีต้อนรับยิ่ง                          ด้วยใจจริงที่กรุณา

                                          สืบทอดภูมิปัญญา                             มีนานช้าแสนภูมิใจ

                                                  หนองเมืองแหล่งเลื่องชื่อ         นามระบือสู่เเดนไกล

                                          รากเหง้าชนชาวไทย                        ธำรงให้นิจนิรันดร์

 

 สวัสดีี  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ความรู้แปลกใหม่  เป็นเรื่องราวความเป็นมา  รากเหง้า วัฒนธรรม

 ความภาคภูมิใจของชาวบ้านหมี่  เหมาะสมกับทุกเพศ ทุกวัย นักเรียนทุกช่วงชั้น  

 แต่มุ่งเน้นนักเรียนที่ศึกษาวิชาภาษาไทยชั้นม. 4  วิชา  วรรณกรรมท้องถิ่น  ขอกราบขอบ

พระคุณ คุณสุนทร  ผาจีน ที่กรุณาให้ข้อมูล ขอขอบคุณ นายไมตรีเดช  งามผล

ที่ได้สืบค้นข้อมูลนี้

                                             

                                                                                    

                                                   

 

จัดทำโดย ครูภัคคินี พงษ์ผล  และครูเกษม พงษ์ผล
โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
Copyright (c) 2007 Ms.Pakkinee Pongpol. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com