Homeผู้จัดทำโปรแกรม Microsoft Excelการป้อนและแก้ไขข้อมูลการตกแต่งข้อมูลและตารางการคำนวณในตารางการทำสำเนาและเคลื่อนย้ายฟังก์ชันในตารางการเรียงลำดับการสร้างแผนภูมิ

 

 

ดิฉันนางพิสมัย ศุภพงษ์  ตำแหน่ง ครู โรงเรียนปิยะบุตร์  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี  อย่าถามเรื่องอายุ แต่บอกได้ว่าตอนนี้อีกสามปีจะขึ้นเลขห้า  จบการศึกษา บช.บ จากวิทยาลัยการค้า(เมื่อสมัยปี 2525) ปัจจุบันทำการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์การสอน 10 ปีได้แล้วล่ะ มีอะไรจะแนะนำเชิญที่ 3d_darkbg_f_email.gifphisamai2503@hotmail.com หรือ psuppapong@gmail.com

 

จัดทำโดย ครูพิสมัย  ศุภพงษ์
์โรงเรียนปิยะบุตร์  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
Copyright(c) 2007 Ms.Phisamai  SuppapongAll right  reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com