Homeผู้จัดทำโปรแกรม Microsoft Excelการป้อนและแก้ไขข้อมูลการตกแต่งข้อมูลและตารางการคำนวณในตารางการทำสำเนาและเคลื่อนย้ายฟังก์ชันในตารางการเรียงลำดับการสร้างแผนภูมิ

  

สวัสดี  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนโปรแกรม Microsoft Excel

ใครที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับตาราง การคิดคำนวณ การทำแผนภูมิต่างๆ ลองมาเรียนรู้ โปรแกรมนี้ดูสิคะ รับรองว่า จะทำให้จัดการงานของเราได้อย่างสบายขึ้นเยอะเลยคะ  เนื้อหาเหมาะสมกับบุคคลทั่วไปที่เริ่มใช้โปรแกรมนี้และนักเรียนช่วงชั้น 3 -4 ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล หนังสือเรียนวิชาคอมพวิเตอร์ ตารางทำงาน ช 0250 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจัดทำโดย สส.วท.  แบบเรียนวิชาโปรแกรมตารางทำงานของบริษัท ซัคเซส มีเดียจำกัด เว็บไซต์์  http://est.buu.ac.th  http://www.wbac.ac.th/  http://natres.psu.ac.th/

จัดทำโดย ครูพิสมัย  ศุภพงษ์
โรงเรียนปิยะบุตร์  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
Copyright(c) 2007 Ms.Phisamai  SuppapongAll right  reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com