Homeผู้จัดทำโปรแกรม Microsoft Excelการป้อนและแก้ไขข้อมูลการตกแต่งข้อมูลและตารางการคำนวณในตารางการทำสำเนาและเคลื่อนย้ายฟังก์ชันในตารางการเรียงลำดับการสร้างแผนภูมิ
ชนิดข้อมูล 
แก้ไขข้อมูล 
การป้อนข้อมูลอัติโนมัติ 
การบันทึก 
การปิดแฟ้มข้อมูล 

 

 มารู้จักวิธีการป้อนข้อมูลกันบ้างดีกว่าค่ะ

เมื่อเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Excel เริ่มป้อนข้อมูลในเซลล์ โดยการเลือกเซลล์ที่ต้องการป้อนข้อมูล พิมพ์ข้อความลงไปในเซลล์ จะปรากฎในเซลล์ทำงานและในแถบสูตรจะถือว่าสมบูรณ์ ข้อมูลอยู่ในเซลล์นั้นก็ต่อเมื่อมีการยืนยันโดยการกดแป้น Enter หรือคลิกที่เครื่องหมาย ถูกบนแถบสูตรหรือเลื่อนตัวชี้เซลล์ไปเซลล์อื่น

ขั้นตอนการป้อนข้อมูลลงในเซลล์
1.  เลือกเซลล์ที่ต้องการป้อนข้อมูลโดยการคลิกเมาส์เซลล์เป็น Active Cell


2. พิมพ์ข้อความในเซลล์


3.  กดแป้น  Enter

หรือคลิกที่ เครื่องหมายถูกในแถบสูตร

์เมื่อยืนยันข้อมูลใ้ห้สังเกตตัวชี้เซล์เมื่อกด Enter กับคลิกที่ที่เครื่องหมายถูกจะอยู่ที่เซลล์ต่างกันเมื่อกด Enter ตัวชี้เซลลืจะเลื่อนลงมา 1 บรรทัด ถ้าคลิกที่เครื่องหมายถูกจะอยู่ที่เซลล์เดิม

การป้อนข้อมูลหลายบรรทัดในเซลล์เดียวกัน

ลิกเซลล์ที่ต้องการป้อนขอ้มูล พิมพ์ข้อมูลเมื่อต้องการขึ้นบรรทัดใหม่ให้กดปุ่ม ALT +  ENTER จะพบว่าว่าเคอร์เซอร์จะขึ้นบรรทัดของเซลล์เดิม

กลับส่วนบน

          

จัดทำโดย ครูพิสมัย  ศุภพงษ์
์โรงเรียนปิยะบุตร์  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
Copyright(c) 2007 Ms.Phisamai  SuppapongAll right  reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com