Homeผู้จัดทำโปรแกรม Microsoft Excelการป้อนและแก้ไขข้อมูลการตกแต่งข้อมูลและตารางการคำนวณในตารางการทำสำเนาและเคลื่อนย้ายฟังก์ชันในตารางการเรียงลำดับการสร้างแผนภูมิ

 

การวางตำแหน่งเซลล์ 
การเปลี่ยนแบบอักษร 
การตีเส้นขอบ 
การตกแต่งข้อมูลและตาราง 
การปกป้องข้อมูล 
การแทรกแถว/คอลัมน์ 

 

 

 ดูสิว่าตารางทำงานเราสวยหรือยังถ้ายังเรามาตกแต่งกันดีกว่า

การปรับและแสดงผลของตัวเลข
1.  เลือกเซลล์หรือกลุ่มของเซลล์ที่จะกำหนดรูปแบบของตัวเลข
2.  ไปที่คำสั่งรูปแบบ (Format)> เซลล์ (Cell) หรือคลิกขวาเลือกคำสั่ง รูปแบบเซลล์

3.  คลิกที่Tab ตัวเลข แล้วเลือกรูปแบบตัวเลข จำนวนหลักทศนิยม และเครื่องหมายคั่นที่หลักพัน

3d_whitebg_e_back.gif3d_whitebg_e_home.gif3d_whitebg_e_next.gif

 

จัดทำโดย ครูพิสมัย  ศุภพงษ์
์โรงเรียนปิยะบุตร์  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
Copyright(c) 2007 Ms.Phisamai  SuppapongAll right  reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com