การเรียงลำดับ

Homeผู้จัดทำโปรแกรม Microsoft Excelการป้อนและแก้ไขข้อมูลการตกแต่งข้อมูลและตารางการคำนวณในตารางการทำสำเนาและเคลื่อนย้ายฟังก์ชันในตารางการเรียงลำดับการสร้างแผนภูมิ

 

การกรองข้อมูล 

 

 การเรียงลำดับข้อมูล(Sort)

,มีวิธีการดังนี้
1.  เลือกเขตข้อมูลทั้งหมดที่ตองการจะเรียงลำดับ
2.  เลือกเมนูคำสั่ง ข้อมูล(DatA)> เรียงลำดับ(Sort)
3.  เลือกสดมน์ที่จะเรียงลำดับและเลือกแบบที่จะจัดเรียง(จากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อย)
4.  เลือกตกลง

 

จัดทำโดย ครูพิสมัย  ศุภพงษ์
์โรงเรียนปิยะบุตร์  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
Copyright(c) 2007 Ms.Phisamai  SuppapongAll right  reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com