การสร้างแผนภูมิ

Homeผู้จัดทำโปรแกรม Microsoft Excelการป้อนและแก้ไขข้อมูลการตกแต่งข้อมูลและตารางการคำนวณในตารางการทำสำเนาและเคลื่อนย้ายฟังก์ชันในตารางการเรียงลำดับการสร้างแผนภูมิ

 

 

 การสร้างแผนภูมิ

1.  กำหนดพื้นที่การทำงาน
2.  คลิกที่คำสั่งแทรก > แผนภูมิ หรือคลิกที่สัญรูป
ิ3.  ทำตามขั้นตอนตกลง

 

จัดทำโดย ครูพิสมัย  ศุภพงษ์
์โรงเรียนปิยะบุตร์  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุร
Copyright(c) 2007 Ms.Phisamai  SuppapongAll right  reserved.