ปากใบ
ผู้จัดทำรากลำต้นใบดอกและผล

 

 

ปากใบ 
พืชใบเลี้ยงคู่ 
พืชใบเลี้ยงเดี่ยว 

 

           

                              

 

              รู้ไว้ใช่ว่า

     ปากใบ   คือรูเล็กๆที่มีอยู่ในใบ (มักอยู่ด้านล่าง)  ซึ่งสามารถปิด เปิดได้ เป็นทางผ่านเข้าออกของแก๊ส และน้ำของพืช

                                      

 

จัดทำโดย ครูพรรณี อรุณรัตน์  
โรงเรียนพิบูลปัทมาคม  อำเภอบ้านหมี่ี่ จังหวัดลพบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
Copyright(c)2007Mrs.Punnee Arunrat All rights reserved

และครูสุพจน์ อรุณรัตน์  
โรงเรียนปิยะบุตร์  อำเภอบ้านหมี่ี่ จังหวัดลพบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
Copyright(c)2007Mr.Supot Arunrat All rights reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com