พืชใบเลี้ยงคู่

ผู้จัดทำรากลำต้นใบดอกและผล

 

 

ปากใบ 
พืชใบเลี้ยงคู่ 
พืชใบเลี้ยงเดี่ยว 

 ลักษณะใบของพืชมี 2 ลักษณะ  คือ

               bullet05_fire.gif ลักษณะพืชใบเลี้ยงคู่ เป็นดังนี้

aniberry02_red.gifมีใบเลี้ยง 2 ใบ

aniberry02_red.gifลักษณะเส้นใบเป็นร่างแห

aniberry02_red.gifมีระบบรากแก้ว

aniberry02_red.gifลำต้นมองเห็นข้อปล้องไม่ชัดเจน

aniberry02_red.gifการเจริญออกทางด้านข้าง

aniberry02_red.gifส่วนประกอบของดอกคือ กลีบดอกมีจำนวนเป็น 4-5 หรือ
    ทวีคูณของ 4-5

                                                                                                

               ถั่ว                                               กุหลาบ

 

จัดทำโดย ครูพรรณี อรุณรัตน์  
โรงเรียนพิบูลปัทมาคม  อำเภอบ้านหมี่ี่ จังหวัดลพบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
Copyright(c)2007Mrs.Punnee Arunrat All rights reserved

และครูสุพจน์ อรุณรัตน์  
โรงเรียนปิยะบุตร์  อำเภอบ้านหมี่ี่ จังหวัดลพบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
Copyright(c)2007Mr.Supot Arunrat All rights reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com