พืชใบเลี้ยงเดี่ยว

ผู้จัดทำรากลำต้นใบดอกและผล

 

 

ปากใบ 
พืชใบเลี้ยงคู่ 
พืชใบเลี้ยงเดี่ยว 

 

                 bullet06_greenfire.gifลักษณะพืชใบเลี้ยงเดี่ยว

 

aniberry02_red.gif มีใบเลี้ยงใบเดีี่ยว

aniberry02_red.gif ลักษณะเส้นใบเรียงกันแบบขนาน

aniberry02_red.gif มีระบบรากฝอย

aniberry02_red.gif ลำต้นมองเห็นข้อปล้องชัดเจน

aniberry02_red.gif ไม่มีการเจริญทางด้านข้าง

aniberry02_red.gif ส่วนประกอบของดอก  เช่นกลีบดอก มีจำนวนเป็น 3
หรือทวีคูณของ
 3

 

                                                       

                            มะพร้าว                                  อ้อย

 

 

 

 

จัดทำโดย ครูพรรณี อรุณรัตน์  
โรงเรียนพิบูลปัทมาคม  อำเภอบ้านหมี่ี่ จังหวัดลพบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
Copyright(c)2007Mrs.Punnee Arunrat All rights reserved

และครูสุพจน์ อรุณรัตน์  
โรงเรียนปิยะบุตร์  อำเภอบ้านหมี่ี่ จังหวัดลพบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
Copyright(c)2007Mr.Supot Arunrat All rights reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com