ชนิดของดอก 2

ผู้จัดทำรากลำต้นใบดอกและผล

 

 

ชนิดของดอก 2 
ชนิดของดอก 3 
ผล 

  

ชนิดของดอก

       ถ้าใช้ส่วนประกอบของดอกไม้เป็นเกณฑ์ จะจำแนกดอกเป็น 2 ชนิด คือ

1.ดอกสมบูรณ์  คือดอกไม้ที่มีส่วนประกอบครบทั้ง 4 ส่วน

      เช่น  กุหลาบ   ชบา  มะเขือ เป็นต้น

                                                         

                                                                    ดอกชบา 

 

             2. ดอกไม่สมบูรณ์ คือ ดอกไม้ที่มีส่วนประกอบไม่ครบทั้ง 4 ส่วน  
                
โดยขาดส่วนหนึ่งส่วนใดไป เช่น บวบ ตำลึง แตงกวา ฟักทอง เป็นต้น

                                                 
                                                 
                                                      ตำลึง

                                                                 

จัดทำโดย ครูพรรณี อรุณรัตน์  
โรงเรียนพิบูลปัทมาคม  อำเภอบ้านหมี่ี่ จังหวัดลพบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
Copyright(c)2007Mrs.Punnee Arunrat All rights reserved

และครูสุพจน์ อรุณรัตน์  
โรงเรียนปิยะบุตร์  อำเภอบ้านหมี่ี่ จังหวัดลพบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
Copyright(c)2007Mr.Supot Arunrat All rights reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com