ผู้จัดทำ

 

Homeผู้จัดทำความสำคัญของเงินการแลกเปลี่ยนชนิดของเงินหน้าที่ของเงิน

 

ผู้จัดทำ 
ความสำคัญของเงิน 
การแลกเปลี่ยน 
ชนิดของเงิน 
หน้าที่ของเงิน 

 

  

นางรำไพ  เครือแก้ว  ครู  ค.ศ.2

สอนรายวิชาเศรษฐศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 - 4

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สอนรายวิชาเปตอง ช่วงชั้นที่ 3

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

 โรงเรียนปิยะบุตร์  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี 15110

โทร 0 813989005

 

 ัดทำโดย  นางรำไพ  เครือแก้ว
โรงเรียนปิยะบุตร์  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี
copyright (c) 2oo7 Ms.Rampai  Kruakeaw All rights reserved.

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com