ความสำคัญของเงิน

 

Homeผู้จัดทำความสำคัญของเงินการแลกเปลี่ยนชนิดของเงินหน้าที่ของเงิน

 

ด้านการผลิต 
ด้านการแลกเปลี่ยน 
ด้านสังคม 
ในระบบเศรษฐกิจ 

 

       ความหมายของเงิน

      เงิน คือสิ่งที่คนในสังคมได้สมมติขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน

ความสำคัญของเงิน

      ไม่ว่ามนุษย์จะอยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบใด ย่อมต้องอาศํยเงินเป็นประการสำคัญ เพราะเงินช่วยอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยน การผลิต และการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม

  

 ัดทำโดย  นางรำไพ  เครือแก้ว
โรงเรียนปิยะบุตร์  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี
opyright (c) 2oo7 Ms.Rampai  Kruakeaw All rights reserved.

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com