หน้าที่ของเงิน

 

Homeผู้จัดทำความสำคัญของเงินการแลกเปลี่ยนชนิดของเงินหน้าที่ของเงิน

 

สื่อกลางการแลกเปลี่ยน 
วัดมูลค่า 
สะสมมูลค่า 
การชำระหนี้ 

 

 หน้าที่ของเงิน

     เงินที่นำมาใช้ในระบบเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเงินชนิดใด ๆ ทำหน้าที่สำคัญ ๆ  4  ประการ

 

 ัดทำโดย  นางรำไพ  เครือแก้ว
โรงเรียนปิยะบุตร์  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี
copyright (c) 2oo7 Ms.Rampai  Kruakeaw All rights reserved.

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com