สารและสมบัติของสาร

Homeผู้จัดทำความหมายสารเนื้อเดียวสารเนื้อผสม

 

 

 สวัสดีคะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ในสาระ 2 เรื่อง สารและสมบัติของสาร

          เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าทำรายงาน  เนื้อหาในเรื่องได้มาจากหนังเรียน และหนังสือประกอบการเรียนของสำนักพิมพต่าง และคุณพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จัดทำโดย ครูเรไร แสงทอง
โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
Copyright (c) 2007 Ms.Rarai Sangthong. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com