ความหมาย

 

Homeผู้จัดทำความหมายสารเนื้อเดียวสารเนื้อผสม
สมบัติของสาร 
สถานะของสาร 
อนุภาคของสาร 
การจำแนกสาร 

 

 

ความหมายของสสารและสาร

  สสาร ( matter ) คือสิ่งที่มีมวล  ต้องการที่อยู่  และสามารถสัมผัสได้  หรืออาจหมายถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา  มีตัวตน  ต้องการที่อยู่  สัมผัสได้ อาจมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ได้  เช่น อากาศ  หิน  เป็นต้น  นักวิทยาศาสตร์เรียกสสารที่รู้จักว่า สาร

 สาร ( substance ) คือสสารที่ศึกษาค้นคว้าจนทราบสมบัติและองค์ประกอบที่แน่นอน 

 

a_turtle.gif

จัดทำโดย ครูเรไร แสงทอง
โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
Copyright (c) 2007 Ms.Rarai Sangthong. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com