กิจกรรมน้องหนู

Homeผู้จัดทำตอนที่1 หน้า1ตอนที่2 หน้า1

 

 

 

teddybearl.gif

สวัสดีค่ะ

เพลงสำหรับเด็ก

เพลงสำหรับเด็กปฐมวัย ข้าพเจ้าได้รวบรวมเพลงสำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อเป็นประโยชน์การเรียนการสอน ในการรวบรวมครั้งนี้ข้าพเจ้า ขอขอบพระ คุณผู้ที่แต่งเพลง และผู้ที่ไม่ทราบนามผู้แต่งทุกท่านมานะที่นี้ด้วย

 

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยนางรัชนี สาระพันธุ์
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อ.เมือง จ. ลพบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
Copyright (C) 2007 Mr.Ratchanee Saraphan.All right reserved.