โปรแกรมสำหรับงานกราฟิก

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนโปรแกรมสำหรับงานกราฟิกโปรแกรมกราฟิกวาดภาพโปรแกรมกราฟิกนำเสนอเทคนิคการสร้างภาพกราฟิกการจัดเก็บแฟ้มภาพกราฟิก ข้อควรคำนึงการจัดเก็บแฟ้มแบบทดสอบหลังเรียน

 bar_green.gif

 

 

        ซอฟต์แวร์กราฟิกเป็นสิ่งสำคัญพื้นฐานที่ระบบการแสดงภาพกราฟิกทุกระบบจะต้องมีในปัจจุบันเราพบเห็นสิ่งที่เป็นงานด้านกราฟิกซึ่งเป็นผลผลิตจากคอมพิวเตอร์อยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเกมคอมพิวเตอร์ วีดีโอเกม แผ่นพับ โฆษณา
 การ์ตูน ภาพยนตร์ และภาพกราฟิกอื่น ๆ ซึ่งเบื้องหลังของผลงานเหล่านี้ เกิดจากระบบคอมพิวเตอร์ที่มีซอฟต์แวร์หรือ
โปรแกรมสำหรับสร้างภาพกราฟิกเป็นส่วนสำคัญในอดีตซอฟต์แวร์กราฟิกจะมีราคาแพงแต่ปัจจุบันราคาของซอฟต์แวร์กราฟิกถูกลงมาก

ประเภทของโปรแกรมสำหรับงานกราฟิก

        โปรแกรมสำหรับงานกราฟิกที่มีขายอยู่ในท้องตลาดมีหลายโปรแกรมแต่ละโปรแกรมมีความสามารถเฉพาะทางไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพ การแก้ไขตกแต่งภาพ การนำเสนอผลงานกราฟิก การสร้างภาพเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งในการสร้างผลงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก โปรแกรมสำหรับงานกราฟิกแสดงแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ ๆ ตามแผนภาพดังนี้

1. โปรแกรมกราฟิกวาดภาพ (Drawing Graphice Program)

2.โปรแกรม กราฟิกการนำเสนอ(presentation graphics Program)

 

 

  จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูีรุ่งทิพย์ วัฒนา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี  จังหวัดลพบุรี
Copyright (c) 2007 Ms.Rungthip Watthana. All rights reserved.