โปรแกรมช่วยออกแบบ

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนโปรแกรมสำหรับงานกราฟิกโปรแกรมกราฟิกวาดภาพโปรแกรมกราฟิกนำเสนอเทคนิคการสร้างภาพกราฟิกการจัดเก็บแฟ้มภาพกราฟิก ข้อควรคำนึงการจัดเก็บแฟ้มแบบทดสอบหลังเรียน

bar_green.gif 

โปรแกรมสร้างและตกแต่งภาพ 
โปรแกรมช่วยออกแบบ 

 

 

                โปรแกรมช่วยออกแบบ  จะใช้ในงานกราฟิกทางด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม เช่น การสร้างแบบแปลนอาคาร  แบบอุปกรณ์ แบบรถยนต์ แบบเครื่องบิน การสร้างแผนที่ รวมทั้งด้านการออกแบบโฆษณาหรือการสร้างการ์ตูน  สามารถใช้เขียนภาพ โดยมีมาตราส่วนจริงได้ โปรแกรมช่วยออกแบบทั่วไปยังแบ่งได้เป็นแบบ 2 มิติ ตัวอย่างเช่น โปรแกรมออโตแคค (AutoCAD) และ แบบ 3 มิติ เช่น 3DMAX ซึ่งมักจะใช้ในงานสถาปัตยกรรม หรืองานโฆษณา

                 เทคนิคอย่างหนึ่งในโปรแกรมช่วยออกแบบ คือ การสร้างภาพเคลื่อนไหว (animation) ซึ่งเป็นภาพที่เกิดจากการพลิกดูภาพเดี่ยวหลาย ๆ ภาพที่เรียงซ้อนกันอย่างต่อเนื่อง ทำให้มองเห็นรูปในภาพเคลื่อนไหว โปรแกรมกราฟิกวาดภาพเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการสร้างภาพเคลื่อนไหวบนฟิล์มภาพยนตร์ หรือภาพการ์ตูน ในด้านธุรกิจการสร้างภาพเคลื่อนไหวจะมีค่าใช้จ่ายสูงซับซ้อน และยุ่งยาก ในระยะแรก ๆ ของการผลิตภาพเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหว 1 วินาที จะต้องใช้ภาพวาดจำนวน 36 ภาพ ปัจจุบันโทรทัศน์ในอเมริกาใช้ระบบเอ็นทีเอสซี(NTSC) ใช้ 30 ภาพต่อวินาที ออกอากาศโดยมีคอมพิวเตอร์ช่วยในการวาดภาพและกำหนดการเคลื่อนไหว สำหรับประเทศไทยสัญญาณโทรทัศน์เป็นระบบพาว(PAL) จึงใช้ 25 ภาพต่อวินาที สำหรับภาพเคลื่อนไหวในคอมพิวเตอร์จะใช้ภาพไม่น้อยกว่า 19 ภาพต่อวินาที ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดเก็บภาพเคลื่อนไหว

                   คอมพิวเตอร์สำหรับสร้างภาพเคลื่อนไหวจะมีโปรแกรมกราฟิกที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยให้ผู้สร้างภาพเคลื่อนไหวสามารถกำหนดหรือสร้างลักษณะการเคลื่อนไหวของตัวอักษรและตัวแสดงได้อย่างรวดเร็วและสะดวก โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะอาศัยหลักการเดียวกับการสร้างภาพเคลื่อนไหวบนฟิลม์ภาพยนตร์ เพียงแต่จะเก็บภาพที่วาดในรูปข้อมูลดิจิทัลไว้ในสื่อพิเศษ แล้วนำมาแสดงต่อเนื่องกันเป็นภาพเคลื่อนไหว


ตัวอย่างโปรแกรมช่วยออกแบบ 3 มิติ

 

 

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูีรุ่งทิพย์ วัฒนา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี  จังหวัดลพบุรี
Copyright (c) 2007 Ms.Rungthip Watthana. All rights reserved.