เทคนิคการสร้างภาพกราฟิก

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนโปรแกรมสำหรับงานกราฟิกโปรแกรมกราฟิกวาดภาพโปรแกรมกราฟิกนำเสนอเทคนิคการสร้างภาพกราฟิกการจัดเก็บแฟ้มภาพกราฟิก ข้อควรคำนึงการจัดเก็บแฟ้มแบบทดสอบหลังเรียน

 

เทคนิคภาพแบบบิตแม็ป 
เทคนิคภาพแบบเวคเตอร์ 

 

 bar_green.gif

การสร้างภาพกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์มีเทคนิคอยู่    2  วิธี คือ
                        1.   ภาพแบบบิตแม็ป (bitmap)  หรือกราฟิกแรสเตอร์  (raster graphic) หรือกราฟิกจุดภาพ(pixel graphic)
                        2.  ภาพแบบเวคเตอร์ (Vector) หรือกราฟิกเชิงวัตถุ (object-oriented graphic)
                        ภาพกราฟิกที่สร้างด้วยวิธีการทั้งสองแบบมีความเหมาะสมต่อการใช้งานที่แตกต่างกัน จึงควรมีความเข้าใจถึงลักษณะและข้อดีข้อเสียของวิธีการทั้งสองแบบ เพื่อนำไปเลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสม

 

 flower13.jpg

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูีรุ่งทิพย์ วัฒนา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี  จังหวัดลพบุรี
Copyright (c) 2007 Ms.Rungthip Watthana. All rights reserved.