ความละเอียดของภาพ


Homeผู้จัดทำแบบทดสอบ ชุดที่ 1โปรแกรมสำหรับงานกราฟิกโปรแกรมกราฟิกวาดภาพเทคนิคการสร้างภาพกราฟิก หลักในการจัดเก็บแฟ้มภาพกราฟิกการจัดเก็บแฟ้มภาพกราฟิกแบบทดสอบ ชุดที่ 1

bar_green.gif 

 

ความละเอียดของภาพ 
จำนวนสี 
รูปแบบของแฟ้มข้อมูลกราฟิก 

 

 

                  ความละเอียดของภาพ  หมายถึง จำนวนจุดภาพที่ใช้ประกอบกันเป็นภาพหรือความละเอียดจากการสแกนภาพ การแสดงภาพได้ละเอียดมากเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของจอภาพ VGA จะแสดงภาพได้ละเอียดน้อยกว่า SVGAความละเอียดของภาพสามารถบอกเป็นตัวเลขสองจำนวน เช่น ความละเอียดของภาพขนาด1024x768 ซึ่งเมื่อคำนวณออกมาแล้วก็คือจำนวนจุดที่จอภาพสามารถสร้างออกมาได้ ในกรณีนี้เลขจำนวนแรกคือจำนวนจุดในแนวนอนซึ่งเท่ากับ 1024 จุด ตัวเลขจำนวนที่สองคือจำนวนจุดในแนวตั้ง ซึ่งเท่ากับ 768 จุด


 

ตัวอย่างความละเอียดของภาพ

 

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูีรุ่งทิพย์ วัฒนา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี  จังหวัดลพบุรี
Copyright (c) 2007 Ms.Rungthip Watthana. All rights reserved.