ผู้จัดทำ

    

 

Homeผู้จัดทำบรรยายโวหารพรรณนาโวหารเทศนาโวหารสาธกโวหารอุปมาโวหาร

 

 

 

national_costume_france.gif

                                                                             ชื่อ              นางแสงทอง    สุขเกษม
                                                            วันเกิด          1  สิงหาคม    2500
                                                             อาชีพ           ครู
                                                             การศึกษา     ศึกษาุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

                                 flower_wind.gif

 

จัดทำโดย  ครูแสงทอง  สุขเกษม
โรงเรียนปิยะบุตร์  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี
copyrightc2007 Ms.Sangthong   Sukkasem  All right reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com