บรรยายโวหาร

          

 

Homeผู้จัดทำบรรยายโวหารพรรณนาโวหารเทศนาโวหารสาธกโวหารอุปมาโวหาร
บรรยายโวหาร 
ตัวอย่างโวหาร 

                         โวหาร หมายถึง ท่วงทำนองในการเขียน
                                       ประเภทของโวหาร
                                           
1.บรรยายโวหาร
                                           2.พรรณนาโวหาร
                                           3.เทศนาโวหาร
                                           4.สาธกโวหาร
                                           5.อุปมาโวหาร

                                      บรรยายโวหาร  หมายถึง  สำนวนที่เล่าเรื่องยืดยาวตามความรู้ของผู้แต่ง  

                                     หลักสำคัญในการแต่งบรรยายโวหาร คือ  ต้องมีความรู้ทั้งทางภาษาและเรื่องราวดี มีศิลปะในการแต่งที่ดี  เช่น แต่งให้เข้าใจง่าย ให้เหมาะสมกับอัธยาศัยคน รู้จักประมาณกาละเทศะ

                                    clock_alarm_1.gif           clock_hand_1.gif                                                                             

จัดทำโดย  ครูแสงทอง  สุขเกษม
โรงเรียนปิยะบุตร์  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี
copyrightc2007 Ms.Sangthong   Sukkasem  All right reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com